КОНКУРС за учество на 15. Школа за млади лидери

Апликација за учество во 15-тата Школа 

📣 15-та ШКОЛА ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ИВАНОВ

🌐 Тема: „Лидерство за мир”

📅 1-13 октомври 2024 година

📍 Онлајн (1-4 окт.) и во Хотел „Инекс Олгица“, Охрид (5-13 окт.)

Кој може да аплицира?

Програмата е намената за млади луѓе со завршено високо образование до 35 години, дипломирани студенти и професионалци со работно искуство. Се очекува учесниците да имаат желба континуирано да ги развиваат и усовршуваат нивните лидерски вештини и да придонесуваат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат.

Потребни критериуми за аплицирање

1. Одлично познавање и активно користење на англиски јазик;
2. Просек од високо образование, еднаков или поголем од 8,5 (или еквивалентно доколку се работи за диплома од странство) ќе се смета за предност;
3. Магистратура или докторат и работно искуство ќе се сметаат за предност

Кој може да аплицира?

Програмата е намената за млади луѓе со завршено високо образование до 35 години, дипломирани студенти и професионалци со работно искуство. Се очекува учесниците да имаат желба континуирано да ги развиваат и усовршуваат нивните лидерски вештини и да придонесуваат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат.

Потребни документи за aпликација

Документи (електронска копија):
1. Биографија,
2. Уверение за положени испити/Диплома,
3. Две препораки од вашата организација, компанија или факултет, и
4. Есеј на општата тема на 15-тата Школа за млади лидери, „Лидерство за мир“ (ваши впечатоци, интепретација и размислувања за темата, до 800 зборови, на англиски јазик)

Интервју

Апликантите можат да добијат покана за интервју. За апликантите од странство, интервјуата ќе се одржат онлајн.

Критериуми за селекција

Учесниците ќе бидат избрани врз основа на академските и професионални достигнувања.

Краен рок

30 јуни 2024 година

Прашања/Помош

contact@gjorgeivanov.mk или info@youngleaders.com.mk

Инструкции за пополнување на формуларот

Ве молиме пополнете го формуларот подолу со точни податоци и приложете ги потребните документи, следејќи ги внимателно наведените чекори за непречен процес на аплицирање.
1. Вашето име: внесете го вашето име во даденото поле користејќи латински букви.
2. Вашето презиме: Внесете го вашето презиме во даденото поле користејќи латински букви.
3. Вашата е-пошта: внесете ја вашата адреса за е-пошта во даденото поле. Ве молиме проверете дали е точна за натамошна кореспонденција.
4. Вашиот телефонски број: наведете го вашиот телефонски број во наведениот формат: + телефонски код на земјата, целосен број (без празни места или цртички).
5. CV (Curriculum Vitae): Приложете го вашето CV во PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG или PNG формат. Погрижете се големината на датотеката да не надминува 1 MB. Насловот на датотеката треба да биде „YourName.YourSurname“.
6. Препис од положени испити/дипломa: Прикачете го вашиот препис или диплома во PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG или PNG формат. Погрижете се големината на документот да не надминува 1 MB. Насловот на датотеката треба да биде „YourName.YourSurname PassedExams/Diploma“.
7. Две референци/препораки: Прикачете две референци или препораки од вашата организација, компанија или универзитет во формат PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG или PNG. Ве молиме големината на датотеките да не надминува 1 MB. Насловот на датотеките треба да биде „YourName.YourSurname Recommendation 1/2“.
8. Есеј на темата на 15-та школа за млади лидери: Приложете го вашиот есеј на тема „Лидерство за мир“ на англиски јазик, со најмногу 800 зборови. Поставете во формат PDF, DOC, DOCX, JPG, JPEG или PNG. Насловот на датотеката треба да биде „YourName.YourSurname Essay“.
9. 🔍 Проверка на точноста на податоците: Пред поднесување, ве молиме прегледајте ги сите внесени податоци за точност и уверете се дека сите документи се правилно поставени. Откако ќе се испратат, промени не се можни.
10. Испрати: Кликнете на копчето „Поднеси“ за да ја испратите вашата апликација

Потврда за примена апликација

✉️ По поднесувањето, доколку вашата апликација е успешно испратена, ќе ја добиете пораката: „Ви благодариме. Апликацијата е испратена.“.

    ©2022 Претседател на Република Македонија 2009-2019, д-р Ѓорге Иванов | Школа за млади лидери | Сите права задржани.